Preview Mode Links will not work in preview mode

Świat_PL


Dec 3, 2021

Siedem lat temu Donald Tusk rzucił hasło „scenariusz pisany cyrylicą”. Od kilku lat dzieją się w Polsce rzeczy bardzo dziwne. Czy to dowód, że rzeczywiście realizowany jest u nas scenariusz pisany cyrylicą? A może odwołujemy się do tego hasła w poczuciu bezradności, żeby jakoś spróbować wyjaśniać to, co niewytłumaczalne. O rosyjskie wpływy w Polsce Tomasz Lis pyta Tomasza Piątka.