Preview Mode Links will not work in preview mode

Świat_PL


Oct 28, 2021

Nie jest powiedziane, że brak sympatii za granicą dotyczy wyłącznie państwa i rządu. Istnieje obawa, że pogarszają się notowania Polaków również jako narodu – mówi Tomasz Orłowski, były współpracownik prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego w Świat_PL.